Nájomný bytový dom, Bratislava

Kino Orbis a banka, Nitra

Kino Orbis a banka, Nitra

Administratívna budova, Levice

Administratívna budova, Levice

Ubytovňa EMO, Levice

Ubytovňa EMO, Levice

Rekonštrukcia štadiónu v Nitre

Športová hala, Topoľčany

Vedecké centrum Univerzity, Nitra

Výrobno-skladová hala, Kysuce

Rodinný dom, Nitra - Zobor

Penzión, Bratislava

Prestavba a prístavba objektu ZŠ Nitra-Zobor pre kultúrne účely

Prestavba a prístavba objektu ZŠ Nitra-Zobor pre kultúrne účely

Budova hygieny Nitra 1. etapa

Budova hygieny Nitra 1. etapa

Budova hygieny Nitra 2. etapa

Budova hygieny Nitra 2. etapa

Bytový dom Bratislava

Bytový dom Bratislava

Polyfunkčný dom Nitra

Polyfunkčný dom Nitra

Rodinný dom Nitra

Rodinný dom Nitra

Rodinný dom Nitra - vstup

Rodinný dom Nitra - vstup

Radové domy - Nitra

Radové domy - Nitra

Sporiteľňa Sereď

Sporiteľňa Sereď

Športová hala Zvolen - v realizácii

Športová hala Zvolen - v realizácii

Bytový dom Bratislava

Bytový dom Bratislava

Bytový dom Bratislava 1

Bytový dom Bratislava 1

Nadstavba pavilonov UKF Nitra

Nadstavba pavilonov UKF Nitra

Slovranzgas Nitra

Slovranzgas Nitra

Vstupná hala - Slovranzgas Nitra

Vstupná hala - Slovranzgas Nitra

Nájomný bytový dom v Trnave

Nájomný bytový dom v Trnave

Nájomný bytový dom v Trnave

Nájomný bytový dom v Trnave

Nadstavba a prístavba univerzitnej budovy v Nitre

Nadstavba a prístavba univerzitnej budovy v Nitre

Nájomný bytový dom Bratislava Karlová Ves

Nájomný bytový dom Bratislava Karlová Ves

Nájomný bytový dom Bratislava Karlová Ves

Nájomný bytový dom Bratislava Karlová Ves

Sidlo firmy v Nitre-Krškany

Sidlo firmy v Nitre-Krškany

Bytový dom Čapajevová ul. Bratislava -Petržálka

Bytový dom Čapajevová ul. Bratislava -Petržálka

Bytový dom Čapajevová ul. Bratislava -Petržálka

Bytový dom Čapajevová ul. Bratislava -Petržálka

Študentský domov univerzity v Nitre

Študentský domov univerzity v Nitre