Svoju aktivitu autorizovaného architekta som začal v roku 1993 ako odraz nových možnosti vyjadrenia názorov na novovznikajúci spoločenský priestor pomocou architektonickej a urbanistickej tvorby pre konkrétnych klientov a ich potreby.

So svojimi spolupracovníkmi a odborníkmi zabezpečujem pre svojich klientov architektonické a urbanistické štúdie, návrhy interiéru a dizajnu, vypracovanie dokumentácii pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Overovanie priestorovej koncepcie prezentujem pomocou počítačovej vizualizácie prípadne podľa požiadaviek klienta modelom navrhovanej stavby alebo priestoru.