Autorizovaný architekt

Ing. Arch.Jozef Hrozenský, PhD.
Župné námestie č. 7, 949 01 Nitra

mobil: +421 903 226185

e-mail: hrozensky (a) hrozensky (.) sk